Boh ich stvoril ... rodinou

3,90 €
s DPH

Príbehy z knihy Genezis.

Množstvo

Táto kniha je napísaná v rovnováhe medzi odbornosťou profesionálneho biblistu a konkrétnosťou človeka, ktorý pozná život rodín. Jej ambíciou je byť súčasne knihou odbornou i náučno-populárnou, aby bola čo najväčším prínosom pre tých, ktorí sa na akejkoľvek úrovni venujú pastorácii v Cirkvi, a aby zároveň prinášala hodnotnú duchovnú obživu pre páry, rodiny či rodinné spoločenstvá. Jej obsah vznikal na základe potreby párov a rodín prehlbovať svoje poslanie. Chce ponúknuť vhodný nástroj na prehĺbenie manželskej a rodinnej spirituality prostredníctvom textov Svätého písma.

ROD_KNH_0003
200 položky