Novéna k sv. Alžbete za ľudí v kríze

1,90 €
S DPH

Novéna za ľudí v kríze.

Množstvo

Brožúra obsahuje 9 dňovú pobožnosť. Každý deň je uvedený priliehavým citátom zo sv. Písma, zamyslením na danú tému:

  • kríza z narušených vzťahov,
  • kríza zo zlomenosti a zneužitia,
  • kríza z rozchodu alebo rozvodu,
  • kríza z opustenosti a osamelosti,
  • kríza z choroby,
  • kríza z odsúdenia,
  • kríza zo závislosti,
  • kríza zo straty zmyslu života,
  • kríza viery ...

Súčasťou novény je aj každodenné predsavzatie – na danú tému. Imprimatur tejto novéne udelil Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita. Súčasťou vydania sú aj litánie k sv. Alžbete Uhorskej a tiež jej krátky životopis. Modlitby sú doplnené ilustráciami. Vhodným spôsobom tak dopĺňajú poslanie týchto modlitieb.

ROD_KNH_0001
7 položky