Sprevádzanie a pastorácia rodín v kríze

2,90 €
S DPH

Príručka sa zaoberá možným postojom Cirkvi a pastoračnými iniciatívami, ktoré by mohli vyvíjať farnosti, diecézy, spoločenstvá i pastorační pracovníci.

Množstvo

Touto príručkou by sme chceli v skromnosti a v duchu služby odpovedať na pozvanie Cirkvi, ktorú v dokumente Komunikovať evanjelium vo svete, ktorý sa mení skonkretizovali talianski biskupi nasledujúcimi slovami:

„Pozývame všetkých pastoračných pracovníkov, aby sa seriózne zamýšľali, prečo vznikajú časté manželské krízy. Aby s tvorivosťou pristúpili k ohlasovaniu odkazu kresťanského manželstva, a tak rozdávali silu, motiváciu a odvahu párom v ťažkostiach. Pri tomto úsilí veľmi počítame so solidaritou medzi rodinami, ale aj s vytvorením nových pastoračných foriem zameraných na počúvanie, sprevádzanie a podporu skutočnosti, od ktorej veľmi závisí budúcnosť Cirkvi a aj samotnej spoločnosti.

Naše farnosti by mali byť stále viac miestom vypočutia a podpory rodín v ťažkostiach s jasným cieľom ponúknuť im jediný liek, v ktorý Cirkev pevne verí, a to liek bratskej lásky a milosrdenstva.“ (č.52)

Táto príručka je úzko prepojená s knihou Skôr ako to v páre vybuchne.

ROD_KNH_0006
196 položky

Mohlo by vás zaujať aj